Zajímá-li Vás cokoliv dalšího, ať už se to týká akcí minulých, současných či budoucích, členství ve Fénixu či doletu plně naložené vlaštovky africké – bez uzardění se obraťte na náš e-mail:
fenix@brontosaurus.cz.
Kontaktovat nás můžete i skrze Facebook a Instagram.

ZČ HB Fénix

Jsme pobočným článkem spadajícím pod křídla organizace Hnutí Brontosaurus.

Případnou korespondenci nám můžete poslat na adresu:
Hvězdová 10, Brno, 602 00

K hrazení členství využijte náš transparentní účet

Pokud potřebujete rychlý telefonický kontakt na někoho z nás, zkuste zavolat: 725 388 972

V současné době článek zastupují následující statutáři:
Kuba Jedounek (předseda)
Lucie Nádeníková (místopředsedkyně)
Jana Pávková (hospodářka)