Je to už rok a den, co je vévodství bez své Vévodkyně. Nový Vévoda tráví celé měsíce na cestách po sousedních krajích ve snaze zpečetit mír. Správa Vévodství v nepřítomnosti vévody Tomáše  I. byla svěřena purkrabímu.

Vévodský dvůr se stále vzpamatovává z děsivých událostí.

Je to rok a den, co byla naposledy spatřena zrádná Vědma.

Je to už rok a den, co vévodství žije v míru, ale v obavách.


Nevrátí se?

Tradiční středověká fantasy hra na hradě Lukov.